Text

Anne Fløche has been working with clay since she left The Academy of Fine Arts. For the last three decades from her home and workshop in Mols on the seaside of Denmark.
She has a very broadside approach to ceramics and has moved away from most ceramic conventions, taking clay into a broader environment.

She employs clays, glazes and colours freely and spontaneously, the clay being a free drawing board for ideas, forms, colours, textures and motifs.
Anne Fløcheworks with a firing temperature of 1100 degrees C, which has allowed her to develop a wide range of the Terra Sigillata colours so well suited for her rough as well as refined surfaces.
Her works are often inspired by simple architectural forms and materials, like white-washed walls or concrete.
Anne Fløches works have been widely exhibited.

David Whiting.

Begrundelse for tildeling af Anne Marie Telmányi, født Carl-Nielsen, Fondens hæderslegat til billedkunstneren Anne Fløche
Anne Fløche har brudt med de fleste keramiske konventioner. Med ærlighed og vedholdenhed har hun insisteret på et kunstnerisk projekt, der kendetegnes af sublimt håndværk, stor materialeforståelse og poetisk nerve.
Fløches værker er ofte refleksioner over rum og tid. Med afsæt i geologien, i skyerne, elementerne og planeternes bevægelse anvender hun et præcist formsprog og en metode, der er præget af enkelhed. Hun forfalder aldrig til overflødige detaljer og udenomssnak eller til letkøbte effekter. Fløche skærer ind til benet og transformerer det besværlige ler til sublime værker, der indskriver sig i keramikhistorien med sin befriende fornyelse af, hvordan keramik kan tænkes og udføres.
Det poetiske afspejles både i værkerne og i titler som Time Space Existence, der var Fløches bidrag til Venedig Biennalen for Arkitektur i 2021. Det er et værk, der i al enkelhed består af en udskåret og bemalet cirkel. “Den forstyrrede og forstyrrende cirkel”, som hun selv udtrykker det.
Poetiske er også hendes Clouds, hvor det tunge ler transformeres til visuelle tolkninger af vægtløse skyer. Eller Space Ocean Earth. Lertavler, hvoraf nogen er bemalet med cirkler, firkanter og linjer. Andre bærer sentenser som “rummet er fuld af tid” eller “månens magt over havet”. Det er universets uforklarlig hed omsat til lerets begribelige materialitet.
Vedvarende at gå mod strømmen kræver stort personligt mod og en stærk vilje. Det mod og den vilje har Anne Fløche. Med sin dybe respekt for og indsigt i materiale og håndværk kombineret med trangen til at udforske og udfordre samt stor kunstnerisk integritet, er hun en ener i dansk keramik.
Anne Fløche tildeles Anne Marie Telmányi, født Carl Nielsen, Fondens Hæderslegat for sine væsentlige og altid vedkommende værker og for sin insisteren på at udvide grænserne for vores forståelse af, hvad keramik er og kan.
For dette vigtige arbejde, tildeles du Anne Marie Telmányi, født Carl-Nielsen, Fon­dens hæderslegat.
Tillykke.